Головне архітектурно-планувальне управління
Дніпропетровської міської ради
ГоловАПУ
На главную страницу Наши контакты Карта сайта
http://dmr.org.ua/
Исполнительный комитет Днепропетровского Городского Совета


І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й   Д О Д А Т О К


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-І V

4. Житловий кодекс Української РСР від 30.06.1983 № 5456-Х

5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 № 8073-Х

7. Повітряний кодекс України від 04.05.1993 № 3167-ХІІ

8. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-ХІІІ

9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-І V

10. Закон України „Про автомобільні дороги” від 08.09.2005 № 2862-І V

11. Закон України "Про архітектурну діяльність" в ід 20.05.1999 № 687-ХІ V

12. Закон України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" від 14.10.1994 № 208/94-ВР

13. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” від 16.09.2008 № 509- VI

14. Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 № 963- IV

15. Закон України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 01.07.2004 № 1952- IV

16. Закон України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
від 06.09.2005 № 2806-
IV

17. Закон  України  "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-ХІІ

18. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4004-ХІІ

19. Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 № 1160-І V

20. Закон України „Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858-  І V

21. Закон України „Про комплексу реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду” від 22.12.2006 № 525 - V

22. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997
№ 280/97-ВР

23. Закон України „Про оренду землі” в редакції закону від 02.10.2003 № 1211-І V

24. Закон  України "Про основи містобудування" від 16.11.1992 № 2780-ХІІ

25. Закон України „Про охорону археологічної спадщини” від 18.03.2004
№ 1626-
І V

26. Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-ІІІ

27. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
від 25.06.1991 № 1264-ХІІ

28. Закон  України  "Про  планування і забудову територій"
від 20.04.2000 № 1699-ІІІ

29. Закон України  "Про  природно-заповідний фонд України
від 16.06.1992 № 2456-ХІІ

30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль” від 25.03.1993 №225

31. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку  визначення розмірів  і  меж  водоохоронних  зон  та  режиму  ведення  господарської  діяльності  в  них” від 08.05.1996 № 486

32. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку користування землями водного фонду” від 13.05.1996 № 502

33. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення  архітектурних та містобудівних конкурсів" від 25.11.1999 № 2137

34. П останова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації” від 20.10.2000 № 1577

35. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів” від 16.11.2002 № 1747

36. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення”
від 04.06.2003 № 863

37. Постанова Кабінету Міністрів України „Про містобудівний кадастр населених пунктів” від 25.03.1993 № 224

38. Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок затвердження  інвестиційних  програм  і  проектів  будівництва  та проведення їх комплексної державної експертизи" 31.10.2007 № 1269

39. Постанова Кабінету Міністрів України „Про правила дорожнього руху”
від 10.10.2001 № 1306

40. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України „Про затвердження Типових регіональних правил забудови”
від 10.12.2001 № 219

41. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій” від 17.05.2005 № 76

42. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України „Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10.04.2006 № 105

43. Наказ Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19.06.1996 № 173

44. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України „Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради при спеціально уповноважених місцевих органах містобудування та архітектури”
від 14.05.2007 № 15

45. Наказ Міністерства юстиції України „Про затвердження Тимчасового положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно”
від 07.02.2002 № 7/5

46. Рішення міської ради від 25.07.2007 № 2/17 „Про затвердження проекту генерального плану розвитку міста Дніпропетровська на період до 2026 року”

47. Рішення міської ради від 26.03.2008 № 33/30 „Про набуття чинності генерального плану розвитку міста Дніпропетровськ на період до 2026 року”

48. Рішення міської ради від 07.02.2007 № 27/10 „Про тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію об’єктів самочинного будівництва”

49. Рішення виконкому міської ради від 16.03.2000 № 585 „Про порядок проведення будівельно-монтажних робіт поблизу споруд Дніпропетровського метрополітену”

50. Рішення виконкому міської ради від 16.11.06 № 4236 „Про розміщення об’єктів  у межах червоних ліній вуличних  магістральних мереж міста”

51. ДБН Б.1-3-97 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”

52. ДБН Б.1.1-4-2002 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування”

53. ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень»

54. ДБН А.2.2-3-2004 "Склад, порядок  розроблення,  погодження та затвердження проектної документації для будівництва"

55. ДБН  В. 2.2- 15-2005 “Житлові будинки. Основні  положення”

56. ДБН В. 2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»

57. ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки і споруди. Основні положення”

58. ДБН В.2.3-15-2007 „Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів”

59. ДБН В.2.2-17-2006 „Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”

60. ДБН В.1.1-7-2002 „Пожежна безпека об’єктів будівництва”

61. СНиП 2.09.02-85 * „Производственн ые здания

62. Проект зон с анитарной охраны насосных станций III -го подъема магистральных водоводов ГК ПУВКХ г. Днепропетровска

63. Розпорядження міського голови від 23.11.98 № 1137р “Про порядок проведення улаштування або капітального ремонту балконів та лоджій в будинках існуючого багатоповерхового житлового фонду”

64. Розпорядження міського голови від 20.08.98 № 872-р “Про єдиний порядок присвоєння та реєстрації адрес об’єктів нерухомості у місті Дніпропетровську”

65. Розпорядження міського голови від 30.10.07 № 1124-р “Про створення робочої групи з підготовки Положення про проведення громадських обговорень для врегулювання питань будівництва у місті Дніпропетровську

66. Розпорядження міського голови від 27.04.01 № 388р “Про організацію парковок автотранспорту у м. Дніпропетровську”

67. Розпорядження міського голови від 19.02.07 № 112р “Про зони містобудівної цінності територій у місті”

68. Рішення міської ради від 21.09.05 № 37/30 “Про охорону культурної спадщини”

69. Рішення міської ради від 30.08.06 № 83/3 “Про розробку проектів розподілу житлових кварталів”

70. Рішення міської ради від 23.05.07 № 40/15 “Про розроблення детального плану території в районі Червоноповстанської балки”

71. Рішення міської ради від 08.07.08 № 58/34 “Про розроблення проекту детального плану території навколо залізничного вокзалу “Центральний” станції Дніпропетровськ (від вул. Павлова до вул. Горького та вул. Шмідта)”

72. Рішення міської ради від 23.05.07 № 41/15 “Про розроблення детального плану території в межах вулиць Каштанової, Журналістів, Байкальської та просп. Газети “Правда”

73. Рішення міської ради від 23.05.07 № 44/15 “Про розроблення детального плану території в районі вул. Набережної Перемоги від Мерефо-Херсонського мосту до бульвару Слави”

74. Рішення міської ради від 23.05.07 № 43/15 “Про розроблення детального плану території в районі вул. Чкалова”

75. Рішення міської ради від 26.03.08 № 53/30 “Про розроблення проекту детального плану території житлового району Парус-3 (Ленінський район)”

76. Рішення міської ради від 27.06.07 № 49/16 “Про розроблення детального плану території центральної частини міста – панелі № В у межах просп. Карла Маркса – вул. Шмідта – просп. Пушкіна – вул. Курчатова”

77. Рішення міської ради від 23.05.07 № 35/15 “Про розроблення детального плану території уздовж правобережних підходів до Кайдацького мосту”

78. Рішення міської ради від 29.12.06 № 44/9 “Про розроблення детального плану території в межах вулиць Широкої та Замполіта Бєляєва”

79. Рішення міської ради від 23.05.07 № 34/15 “Про розроблення детального плану території між житловими масивами Перемога та Сокіл”

80. Рішення міської ради від 23.05.07 № 36/15 “Про розроблення детального плану території другого пагорба міста, обмеженого просп.Кірова, вул. Свєтлова, вул._Артема, просп. Ілліча”

81. Рішення міської ради від 23.05.07 № 37/15 “Про розроблення детального плану території житлового масиву Воронцовський на ділянці від Центрального мосту до Амурського мосту”

82. Рішення міської ради від 23.05.07 № 38/15 “Про розроблення детального плану території центральної частини міста, обмеженої вул. Набережною В.І. Леніна, вул. Юліуша Словацького, вул. Сєрова, просп. Пушкіна, вул. Шмідта, вул. Боброва, вул. Курчатова”

83. Рішення міської ради від 23.05.07 № 39/15 “Про розроблення концепції висотного будівництва центральної частини міста”

84. Рішення міської ради від 08.07.08 № 57/34 “Про розроблення проекту детального плану території, обмеженої вул. Вакуленчука, просп. Кірова, вул. Титова”

85. Рішення міської ради від 06.08.08 № 141/35 “Про розроблення проекту детального плану території уздовж залізниці, узвозу Тольятті – вул. Мандриківської, в районі вул. Переяславської (Жовтневий район)”

86. Рішення виконкому міської ради від 18.05.06 № 2160 “Про надання особливого статусу проспекту Карла Маркса”

87. Рішення міської ради від 19.09.08 № 225/36 “Про створення управління охорони культурної спадщини Дніпропетровської міської ради”

88. Рішення міської ради від 21.05.08 № 14/32 “Про затвердження Програми реконструкції застарілого фонду м. Дніпропетровська”

89. Рішення виконкому міської ради від 16.11.06 № 4229 “Про заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями під час будівництва та реконструкції об’єктів у місті”

90. Рішення міської ради від 08.07.08 № 43/34 “Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 07.02.05 № 482 “Про Порядок проведення обліку безхазяйного нерухомого майна у місті” та затвердження Порядку проведення обліку безхазяйного нерухомого майна у місті”

91. Рішення міської ради від 26.03.08 № 30/30 “Про затвердження меж Індустріального району”

92. Рішення міської ради від 26.03.08 № 31/30 “Про затвердження меж Жовтневого району”

93. Рішення міської ради від 26.03.08 № 32/30 “Про затвердження меж Самарського району”

94. Рішення міської ради від 19.09.08 № 42/36 “Про затвердження меж Кіровського району”

95. Рішення міської ради від 19.09.08 № 43/36 “Про затвердження меж Красногвардійського  району”

96. Рішення міської ради від 19.09.08 № 44/36 “Про затвердження меж Амур-Нижньодніпровського району”

97. Рішення міської ради від 19.09.08 № 41/36 “Про затвердження меж Бабушкінського району”

98. Рішення виконкому міської ради від 16.10.06 № 3734 “Про затвердження скоригованого Переліку проспектів, вулиць, площ та інших найменувань міста Дніпропетровська державною мовою”

99. Рішення виконкому міської ради від 15.07.99 № 1397 “Про затвердження кодів проїздів та об’єктів адресної реєстрації та території міста Дніпропетровська”

100. Рішення виконкому міської ради від 13.09.07 № 3011 “Про Положення про присвоєння найменувань (перейменування) вулицям, провулкам, проспектам, площам, паркам, скверам, мостам та іншим об’єктам міської інфраструктури, розташованим на території міста Дніпропетровська”

101. Рішення міської ради від 04.02.09 № 13/42 “Про міську Програму упорядкування найменувань проїздів міста Дніпропетровська на 2009 –2013 роки”

102. Рішення виконкому міської ради від 19.09.99 № 1775 “Про заборону операцій з нерухомістю у м._Дніпропетровську у разі відсутності її адресної реєстрації”

103. Рішення міської ради від 21.09.05 № 44/30 “Про доповнення до рішення міської ради від 08.12.04 № 41/22 “Про затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові”

104. Рішення міської ради від 25.04.07 № 30/14 “Про використання територій міста для ведення особистого підсобного (селянського) господарства, садівництва та городництва”

105. Рішення виконкому міської ради від 18.12.03 № 3939 “Про упорядкування короткострокового перебування автотранспорту для обслуговування об’єктів громадського призначення”

106. Рішення міської ради від 02.07.08 № 12/34 “Про затвердження Програми облаштування та утримання зупинок громадського транспорту в м._Дніпропетровську”;

107. Рішення міської ради від 09.07.99 № 24 “Про удосконалення режиму охорони, збереження та утримання територій парків міста”

108. Рішення міської ради від 08.12.04 № 41/22 “Про затвердження переліку земельних ділянок, які не підлягають забудові”

109. Рішення міської ради від 21.09.05 № 39/30 “Про статуси зелених зон, скверів та парків міста”

110. Рішення виконкому міської ради від 14.08.08 № 2549 “Про озеленення та благоустрій території міста”

111. Рішення виконкому міської ради від 27.10.08 № 3372 “Про створення узгоджувальної комісії для вирішення спірних питань, що виникають під час надання замовникам на будівництво архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта архітектури”

112. Рішення міської ради від 21.09.05 № 38/30 “Про оформлення прав на земельні ділянки, що зайняті об’єктами самочинного будівництва”;

113. Рішення виконкому міської ради від 21.03.96 № 336 “Про створення служби містобудівного кадастру м. Дніпропетровська”Державні та регіональні програми


1. Державна програма забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах, вулицях міст, інших населених пунктів і залізничних переїздах;

2. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003 - 2015 роки;

3. Програма забезпечення пожежної безпеки;

4. Урядова програма „Територія якісного житла”;

5. Комплексна Державна програма забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей;

6. Загальнодержавна цільова соціальна програма „Спортивні споруди  України на  2010 - 2015 роки”;

7. Указ Президента України від 21 липня 2001 року №640/2008 „Про пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні.

8. Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Дніпропетровській області на період до 2010 року;

9. Регіональна програма ліквідації наслідків підтоплення території в місцях і селищах Дніпропетровської області.

Рішення виконкому міської ради від 15.07.99 № 1397 “Про затвердження кодів проїздів та об’єктів адресної реєстрації та території міста Дніпропетровська”;