ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   міської   ради

від __________ № ______

 

 

 

 

Правила

розміщення  малих  архітектурних  форм

для  здійснення  підприємницької  діяльності

 

 

1. Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності розроблене відповідно до вимог чинного законодавства і призначені для використання відповідними службами для надання дозволу та вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності незалежно від форми власності. Правила не поширюються на визначення процедур розміщення інших малих архітектурних форм (фонтанів, альтанок тощо).

 

Порядок отримання дозволу та вирішення питань щодо розміщення
малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності як
тимчасових споруд відповідно до статті 24 Закону України "Про планування і
забудову територій " визначається місцевими правилами забудови,
розробленими і затвердженими місцевими радами згідно з вимогами статті
22 зазначеного Закону. У зв'язку з відсутністю місцевих правил забудови
м. Дніпропетровська розроблені Правила розміщення малих архітектурних форм для  здійснення підприємницької діяльності (далі - Правила).

 

2 . Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності (далі - мала архітектурна форма) є невелика одноповерхова споруда, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Малі архітектурні форми є пересувними або стаціонарними:

 

пересувна мала архітектурна форма (торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей;

 

стаціонарна мала архітектурна форма (кіоск, павільйон тощо) - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м;

 

павільйон - споруда, яка має торговельну залу , в якій здійснюється торговельне обслуговування населення.

кіоск - споруда, яка не має торговельної зали, торговельне обслуговування населення здійснюється через віконний проріз.

 

3. Малі архітектурні форми повинні розміщуватися відповідно до зонування території та з урахуванням єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок, відповідно до затвердженої містобудівної документації.

 

4. При розміщенні малих архітектурних форм у межах червоних ліній вулиць і доріг, на територіях, прилеглих до об'єктів зовнішнього транспорту, визначаються умови щодо блокування малих архітектурних форм із павільйонами зупинок громадського транспорту, існуючими спорудами, прив'язки до лінії існуючої забудови у проміжках між будинками та інші умови. У зоні загальноміського центру можливо розміщення лише спеціалізованих кіосків з продажу періодичних видань, проїзних квитків та квитків на масово-видовищні заходи.

 

5. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринків визначаються на основі затвердженої проектної документації щодо ринку.

 

6. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд усередині приміщень здійснюється на частині їх площі за погодженням відповідних органів державного нагляду в залежності від функціонального призначення, на підставі договору оренди з власником приміщення або уповноваженою ним особою.

 

7. Розміщення малих архітектурних форм на територіях з особливим режимом використання (заповідники, охоронні зони об'єктів культурної спадщини тощо) відбувається за погодженням з відповідними органами державного нагляду, а в зонах історичних ареалів, комплексних зонах охорони пам'яток архітектури - за висновком відділу історичної забудови Головного архітектурно-планувального управління міської ради.

 

8. Розроблення паспорта прив'язки малої архітектурної форми (далі -паспорт прив'язки) або внесення змін до нього здійснюються уповноваженим підприємством, установою, організацією на підставі договору, укладеного із заявником, і включає:

 

план прив’язки  малої архітектурної форми та благоустрою майданчика (на топографо-геодезичній основі, масштаб 1:500);

 

креслення фасадів об’єкта з рішенням  (масштаб 1:2000);

 

креслення вузлів підключення до інженерних мереж (масштаб 1:100) – у разі потреби;

 

текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення об'єкта – у разі потреби.

 

9. У разі, якщо на вимогу Головного архітектурно-планувального управління міської ради розміщення малих архітектурних форм здійснюється групою, за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності розробляється схема розміщення групи малих архітектурних форм з прив'язкою кожного окремого об'єкта. Схема з відображенням благоустрою та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі, масштаб 1:500) та паспорт прив язки затверджується органом районної у місті ради за погодженням із відповідними органами державного нагляду.

 

10. Стаціонарні малі архітектурні форми після спорудження підлягають прийняттю до експлуатації.

Прийняття до експлуатації стаціонарної малої архітектурної форми здійснюється комісією при відповідній районній у місті ради за участю представників відповідних служб у залежності від функціонального призначення споруди, а також суб'єкта підприємницької діяльності з розглядом на місці відповідності об'єкта паспорта прив'язки.

За результатами розгляду складається акт встановленого зразка технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми до експлуатації.

 

11. Після прийняття об'єкта до експлуатації здійснюється його реєстрація у містобудівному кадастрі.

 

12. Тимчасове перенесення малої архітектурної форми в інше місце здійснюється у разі виникнення потреби в реконструкції або ремонті існуючих інженерних мереж, вулиці і дороги, будинків і споруд, пов'язаних територіально з малими архітектурними формами, без припинення договору оренди земельної ділянки на її розміщення.

У такому випадку Головне архітектурно-планувальне управління міської ради надсилає суб'єкту підприємницької діяльності повідомлення з визначенням нового місця та терміну тимчасового розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту.

 

13. Перенесення малої архітектурної форми на інше місце чи припинення її функціонування можливе у разі зміни державних будівельних норм, розробки та затвердження в установленому порядку місцевих правил забудови, зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж, які унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у місці її знаходження, а також з ініціативи суб’єкта підприємницької діяльності.

 

14 . Перенесення малої архітектурної форми на нове місце або її знесення у зв'язку з припиненням дії договору оренди здійснюється власником або за рахунок його коштів.

 

15. Термін дії договору оренди на розміщення малої архітектурної форми може бути подовжений на підставі відповідного рішення, що посвідчує подовження права на відповідну земельну ділянку, без переоформлення паспорта прив'язки. Переоформлення паспорта прив'язки при подовженні терміну дії договору оренди та його перереєстрації може здійснюватись у разі змін, які відбулися у державних будівельних нормах, розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж в зв’язку із затвердженням місцевих правилах забудови або з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності.

 

16. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити естетичний вигляд малої архітектурної форми він звертається до Головного архітектурно-планувального управління міської ради з письмовою заявою та пропозиціями. Головне архітектурно-планувальне управління міської ради розглядає пропозиції і при відсутності аргументованих заперечень дає згоду на внесення змін до паспорта прив'язки відповідно до п. 11 Правил.

 

17. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити
функціональне призначення малої архітектурної форми він звертається до міської ради з письмовою заявою та пропозиціями.

У разі наявності позитивних висновків Головного архітектурно-планувального управління міської ради, Дніпропетровського міського управління земельних ресурсів та інших служб, в установленому порядку вносяться зміни до договору оренди земельної ділянки.

 

18. При підготовці матеріалів, за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів зйомки місцевості місця розміщення, копій топографо-геодезичних матеріалів, розроблення плану прив'язки об'єкта та благоустрою майданчика, креслень фасадів із колірним рішенням, вузлів підключення до інженерних мереж (у разі потреби), схем розміщення групи малих архітектурних форм із прив'язкою місця розміщення окремих об'єктів, надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розміщення об'єкта з індивідуальним архітектурним рішенням або в складних містобудівних умовах, за проведення реєстрації у містобудівному кадастрі, плата здійснюється на підставі договору з виконавцями таких робіт згідно з Порядком визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюються на території України (ДБН IV -16-96, частина III ), таблицею 40-15 Збірника цін на проектні роботи для будівництва (розділ 40 "Районне планування. Планування та забудова населених пунктів") та Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва.