купить семена марихуаны

                                                                                                                Прес-реліз

                                                                                                                        

 

Довідка про склад та зміст етапів (стадій) виконання Генерального

 плану розвитку м. Дніпропетровська

 

Робота над генеральним планом м. Дніпропетровська виконується в дві стадії (етапи), що передбачено Законом України “Про планування і забудову територій”.

                I етап. Схема планування території м. Дніпропетровська.

                II етап. Генеральний план м. Дніпропетровська.

 

 I етап. Схема планування території – затверджений міською радою у травні 2005 р., і з зауваженнями, що мають бути враховані на стадії виконання генерального плану :

 

1.       Збільшення розрахункової чисельності населення міста.

2.       Збільшення об ємів нового житлового будівництва і уточнення ділянок його розміщення.

3.       Уточнення перспективи розвитку і планувальної організації промислової зони міста.

4.       Передбачення розділу щодо охорони історико-культурної спадщини.

5.       Уточнення розділу і графічних матеріалів щодо охорони навколишнього середовища і “Схеми планувальних обмежень”.

 

II етап. Генеральний план м. Дніпропетровська – комплексний планувальний документ, його положення базується на аналізі і прогнозуванні демографічних, соціально-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів.

II етап Генеральний план – складається з аналітичної частини, обґрунтувань і пропозицій.

Аналітична частина генерального плану містить комлексну оцінку сучасного стану території міста і актуальні проблеми його містобудівного розвитку.

Завданням обґрунтувань та пропозицій є:

·         конкретизація державної політики і рішень проектів районного планування відповідно до місцевих умов і громадських інтересів;

·         забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

·         прогнозування потреб в територіях для розміщення житла, громадського обслуговування, виробництва, рекреаційних та оздоровчих установ, транспорту і комунікацій, інженерного обладнання, озеленення і благоустрою, комунального господарства, забезпечення охорони навколишнього середовища і культурної спадщини та визначення способів задовільнення цих потреб;

·         визначення території спільних інтересів територіальних громад у т. ч. резервних територій для розвитку міста;

·         формування ефективної планувальної структури населенного пункту;

·         визначення пріоритетних та допустимих видів використання і забудови території та їх взаєморозміщення;

·         встановлення обмежень на певні види використання території згідно з вимогами законодавства, будівельних, санітарних, екологічних та держаних норм;

·         визначення принципів організації вулично-дорожньої мережі, системи транспорту, джерел водо- та енергопостачання, принципів каналізування, санітарної очистки, інженерної підготовки території.

Генеральний план включає текстові та графічні матеріали.

Склад графічних матеріалів:

·         опорний план;

·         схема планувальних обмежень;

·         зона впливу;

·         генеральний план (основне креслення. Масштаб 1:10000).

У складі генерального плану виконуються додаткові матеріали, а саме:

·         схема магістральної вуличної мережі;

·         схема транспорту;

·         схема інженерної підготовки території;

·         схеми інженерного обладнання.

Передбачені розробки спеціалізованими інститутами таких розділів:

1.       Проведення досліджень і визначення меж та режимів використання історичних ареалів, розробка історико-культурного опорного плану та проекту зон охорони культурної спадщини м. Дніпропетровська.

                Виконавець: Державний науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури та містобудування (НДІТІАМ, м. Київ).

2.       Планувальна організація виробничих територій

            м. Дніпропетровська.

                            Виконавець: ДППІ “Придніпровський промбудпроект”.